Kłopoty STS. Biznesmen żąda wielkiego odszkodowania

Słowacki biznesmen, Otto Berger domaga się od największego polskiego bukmachera Star – Typ Sport (STS) kilkudziesięciomilionowego odszkodowania. Berger uważa, że został oszukany. Ponadto twierdzi, że to dzięki niemu STS odniósł duży sukces w polskiej branży bukmacherskiej.

Sprawa swój początek miała w 2012, a osobą pozwaną została Urszula Juroszek, osoba która była wspólnikiem w firmie STS w 1999 r. Wówczas, jak twierdzi Berger, przekazał jej swoje udziały w powiernictwo i nigdy nie ich nie odzyskał. Według adwokatów biznesmena pozwana jest dłużna 30 milionów złotych. W sądzie pierwszej instancji zapadł wyrok niekorzystny dla Bergera, ale sąd drugiej instancji nakazał już ponowne rozpatrzenie sprawy.

W kwestii sprawy sądowej wypowiedział się Zbigniew Juroszek. Uspokajając wszystkich powiedział, że sprawa tocząca się w sądzie jest sporem cywilnym i nie będzie on miał żadnego wpływu na działalność firmy.