IGT poprawia swoje finansową

Globalna marka International Game Technology opublikowała wyniki fiskalne za 2018 rok, wykazując mniejszą stratę niż rok wcześniej.

Najważniejsze wskaźniki finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2018 roku to:

Przychody spadły o 2,2% do 4,8 mld USD
Przychody z usług spadły o 2% do 4,1 miliarda USD
Sprzedaż produktów spadła o 2% do 785 milionów USD
Sprzedaż międzynarodowa spadła o 7% do 820 milionów USD
Przychody z loterii wzrosły nieznacznie do 1,2 miliarda dolarów
Ameryka Północna i przychody interaktywne spadły o 13% do miliarda dolarów
Włoskie dochody wzrosły o 3% do 1,8 miliarda dolarów
Koszty operacyjne spadły o 14% do 4,2 miliarda USD
Koszt usług 2,5 mld USD
Koszt sprzedaży produktu do 491 milionów USD
Odpisy z tytułu utraty wartości do 120 milionów USD z 715 milionów USD w poprzednim roku
Zyski z działalności operacyjnej w wysokości 647 mln USD, w porównaniu do straty 51 mln USD rok wcześniej
Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 304 miliony USD w porównaniu do straty przed opodatkowaniem w wysokości 926 milionów USD rok wcześniej
Zysk po opodatkowaniu wyniósł 115 milionów USD, ale zostało to wyeliminowane z powodu płatności w wysokości 136 milionów USD dokonanej przez firmę
Strata netto w wysokości 21 milionów USD z powodu tej płatności, w porównaniu z utratą 1,1 miliarda USD w 2017 roku

Komentując wyniki Dyrektor Generalny IGT, Marco Sala, powiedział: “Nasze wyniki w 2018 roku są zgodne z ulepszoną prognozą, którą przedstawiliśmy w październiku. Rok charakteryzował się silną globalną skutecznością Loterii, odpornością we Włoszech i postępem w grze w Ameryce Północnej. UUstanowił solidne fundamenty, na których można budować – zabezpieczając duże, długoterminowe kontrakty loteryjne na kluczowych rynkach i wykonując pełne odświeżenie naszego gabinetu gier i portfolio treści, co przełoży się na poprawę płynności finansowej rozpoczynającej się w 2019 roku. “