TSUE rozstrzygnie wątpliwości dotyczące ustawy hazardowej

Jak doskonale wiecie, od kilkunastu miesięcy nie ustają dyskusje na temat znowelizowanych przepisów ustawy hazardowej. Kwestia ta już wielokrotnie była przedmiotem zainteresowania nie tylko polskich sądów, ale i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zbierze się ponownie 28 kwietnia po to, by dokonać interpretacji jednej z dyrektyw unijnych w oparciu o Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Od tego rozstrzygnięcia bezpośrednio zależą losy przepisów polskiej ustawy hazardowej. Na interpretację TSUE czeka przede wszystkim Sąd Okręgowy w Łodzi, który zawiesił prowadzone przez siebie postępowanie do czasu udzielenia przez Trybunał odpowiedzi na pytanie prejudycjalne z 24 kwietnia 2015 r. Co istotne, od tej pory łódzki sąd będzie związany rozstrzygnięciem Trybunału, nie mogąc orzec w odmienny sposób.

Na decyzję w sprawie interpretacji przepisów unijnych czeka również polski Sąd Najwyższy. Ten z kolei postanowieniem z dnia 14 października 2015 r. zawiesił postępowanie w sprawie przepisów ustawy hazardowej. Swój wyrok niewątpliwie oprze przede wszystkim na wykładni dokonanej przez TSUE.